Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID-19 - CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Jak se bude chovat cestovní pojištění sjednané na dobu určitou v případě, že budete nuceni v zahraničí zůstat déle z důvodu vyhlášené karantény v oblasti do níž vycestovali?

Zjistili jsme stanoviska jednotlivých pojistitelů.

V každém případě je nutné sledovat  https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html?zn=G-I

Pokud je vydáno varování pro konkrétní oblast před sjednáním pojištění, žádná z pojišťoven nebude v této souvislosti plnit.

 

Allianz pojišťovna, a.s.

Ano, v případě karantény dojde k automatickému, bezplatnému prodloužení pojištění. Týká se pojištění léčebních výloh, nikoliv zvýšených nákladů na ubytování.

„Pokud jde o léčebné výlohy, které tvoří základ cestovního pojištění, ty se vztahují i na onemocnění koronavirem, pokud by jím klient na místě onemocněl. Neměl by se ale dostat do oblasti, do které již byl vyhlášen zákaz vycestování. Zcela vyloučené pojistné krytí je pak v zemích, které státní nebo jiný veřejný orgán označí za válečnou, zdraví či životu nebezpečnou zónu, do které nedoporučuje cestovat,“

 

INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka AXA Assistance

 

Informace k cestovnímu pojištění 16. března 2020 (15:30)

Cesty nastoupené před 12. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem.

Pojištění se však nevztahuje na klienty, kteří do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů.

  

Cesty nastoupené po 12. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění nekryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů. Cestovní pojištění se neprodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro návrat do České republiky.

Bez rozlišení termínu vycestování

Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích).

Oficiální vyjádření pojišťovny zde

 

Colonnade Insurance S. A., organizační složka

Ano, pojištění se automaticky prodlouží. Kryto je riziko léčebných výloh i v souvislosti s léčbou onemocnění koronavirem. Hrazeny nebudou zvýšené náklady na ubytování a stravu.

Oficiální vyjádření pojišťovny zde

Společnost Colonnade se rozhodla, že v této době poskytne cestovní pojištění včetně krytí léčebných výloh související s koronavirem Všem zaměstnancům cestujícím do zahraničí s udělenou výjimkou Vlády ČR.

 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sjednané pojištění lze prodloužit na telefonické lince Global assistance 1220, vztahuje se na LV, nikoliv na zvýšené náklady na ubytování.

Pokud je tomu jako v tomto případě, kdy oblast Lombardie a Benátska byla vyhlášena MZV ČR jako riziková, avšak klient přes do zmíněných oblastí vycestuje, případná pojistná událost se posuzuje s ohledem na příčinnou souvislost, tedy pokud klient onemocní koronavirem, spadá takový případ do výluk, v případě ostatních onemocnění a úrazů plníme standardně z léčebných výloh." 

Oficiální vyjádření pojišťovny zde

 

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB odmítala „následky epidemické nebo pandemické nákazy“ obecně v celém cestovním pojištění, před pár dny nicméně formou veřejného příslibu zmírnila podmínky pro pojištění léčebných výloh a nově tak kryje i epidemii či pandemii. 

 

Direct pojišťovna, a.s.

Milí obchodní partneři,

rádi bychom vás informovali o změnách týkajících se cestovního pojištění, které jsme udělali v souvislosti s šířením koronaviru ve světě.

            Co jsme doposud udělali

  •  Na našem webu najdete banner, který naše klienty upozorňuje, že jsme do odvolání pozastavili prodej pojištění storna cesty. Riziko Storno cesty nesjednáváme od 29. 2.
  •  Současně jsme vytvořili i další podstránku https://www.direct.cz/koronavirus, kde se naši klienti dozvědí všechno podstatné týkající se jejich cesty do zahraničí.

Veškeré důležité informace, které průběžně aktualizujeme, najdete na webu https://www.direct.cz/koronavirus.

            Ty nejzásadnější změny shrnujeme zde:

Storno cesty

Protože nám záleží na tom, aby se naši klienti nejen na cestách cítili bezpečně, rozhodli jsme se pro vybrané země proplatit storno cesty z důvodu strachu z koronaviru (pokud má klient storno cesty sjednané), přestože to naše pojistné podmínky nezahrnují. Seznam vybraných zemí průběžně aktualizujeme a najdete ho na www.direct.cz/koronavirus.

 Léčebné výlohy

Klientům platíme jakoukoliv nezbytnou léčbu spojenou s koronavirem a případným převozem domů do výše limitu na smlouvě. Výjimkou je situace, kdy klient cestuje do země, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat. V takovém případě cestuje klient na vlastní nebezpečí a pojištění se na něj nevztahuje. Pokud musí klient zůstat v zahraničí v karanténě, cestovní pojištění prodloužíme o dobu, kterou v karanténě bude pobývat do doby nezbytně nutné pro návrat domů.

Informace na webu průběžně aktualizujeme. Klienty, kteří u nás mají sjednané cestovko a odjíždějí nejpozději v průběhu března pryč, jsme o změnách informovali e-mailem.

 

ERV Evropská pojišťovna, a. s.

 

Jak se ERV Evropská staví k situaci kolem COVID-19?

ERV Evropská pojišťovna a pracovníci naší celosvětové asistenční sítě Euro-Center intenzivně sledují situaci kolem šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Doporučujeme klientům pravidelně sledovat informace o rizikovosti jednotlivých destinací na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV).

Léčebné výlohy

Klientům v zahraničí poskytujeme veškeré služby, na něž mají z našeho cestovního pojištění nárok, tedy asistenci, úhradu léčení a další. Jedinou výjimkou je, pokud by klienti cestovali do míst uzavřených karanténou, na což se pojištění nevztahuje.

Storno

Obava z koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna.

Pojištění storna nelze uplatnit ani v situacích, kdy ministerstvo zahraničí vydá doporučení necestovat do určité destinace anebo dojde k jejímu uzavření úřady. Klienti by se měli obrátit na CK, prodejce letenek, dopravce či hotely a domluvit se na změně destinace či termínu.

Klientům, kteří si dosud sjednali pojištění StornoPlus, pojišťovna poskytovala plnění i nad rámec pojistných podmínek. Z rozhodnutí akcionářů a zajistitelů však takto rozšířený výklad plnění nelze dále uplatňovat. Proto ani klientům, kteří sjednají pojištění StornoPlus po 4. 3. 2020, nevznikne nárok na plnění kvůli nedoporučení ministerstva cestovat do určité destinace.

Riziko karantény

Automaticky bezplatně prodloužíme pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě.

ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou anebo za pobyt v nemocnici, od nás dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1–2 tisíce Kč/den podle typu produktu.

O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.

V době karantény jsou naše možnosti pomoci klientům přirozeně omezeny místními opatřeními.

ERV Evropská pojišťovna, 3. 3. 2020 

 

Generali Česká pojišťovna a.s.

„Pokud jde o oblast pojištění léčebných výloh, tak je situace následující. Odjede-li a onemocní-li klient v lokalitě, kam není doporučeno vycestovat (Ministerstvem zahraničních věcí nebo např. mezinárodní zdravotnickou organizací), pak jde o nerespektování tohoto upozornění a jedná se o cestu na vlastní nebezpečí.  V takovém případě v souvislosti s koronarivem nevzniká nárok na poskytnutí pomoci, respektive nároku na pojistné plnění.  Jen pro úplnost dodám, že pokud by k onemocnění došlo v lokalitě, kam ministerstvo doporučení necestovat nevydalo, pak bychom samozřejmě náklady za lékařskou péči a případnou karanténu hradili. Repatriace by se řešila individuálně po dohodě s příslušnými orgány, které jsou k tomu v Česku kompetentní. U pojištění storna cesty opět vždy vycházíme z aktuálního doporučení Ministerstva zahraničních věcí pro danou oblast. Pokud je vydáno doporučení necestovat, pak je možné pojištění storna cesty uplatnit.“ 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Plnění z cestovního pojištění

Zařazení do karantény v zahraničí

V případě, že byl klient zařazen do karantény, v jejímž průběhu jeho cestovní pojištění končí, bude pojištěnému zdarma prodlouženo pojištění léčebných výloh na adekvátní dobu, např. po dobu vyhlášené či trvající karantény v cílové oblasti. V tomto případě se klienti mohou ozvat naší asistenční službě (viz kontakt na asistenční kartě) či na naši infolinku.

O umístění do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady na pobyt v karanténě. Cestovní pojištění se nevztahuje na náklady na tento pobyt ani na náhradu ušlé mzdy v souvislosti s karanténou, náklady na prodloužené parkování na letišti, náhradní dopravu do ČR, letenky apod.

Pojištění STORNO – s ohledem na krizová opatření vlády ČR a v souladu s pojistnými podmínkami nelze nadále obavu z cestování či nemožnost cestovat do cílové destinace (či skrze tranzitní státy) kvůli COVID-19 považovat za nahodilou událost krytou tímto pojištěním.

Zároveň s účinností od 17. 3. 2020 lze pojištění STORNO sjednat s omezeným rozsahem krytí.

Oficiální vyjádření pojišťovny zde

 

Slavia pojišťovna a.s.


Náklady spojené s koronavirem budou hrazeny, pokud bylo pojištění sjednáno před vyhlášením doporučení necestovat do dané lokality Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Současně budou náklady spojené s koronavirem hrazeny i v ostatních státech a oblastech, kterých se v tuto chvíli žádné varování netýká.
Cestovním pojištění odchylně od pojistných podmínek kryje léčebné výlohy s výjimkou nákladů spojených s COVID-19 (koronavirem), a to i v případě, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do dané oblasti (aktuálně se jedná o vybrané oblasti Číny, Itálie, Korejské republiky, Vietnamu nebo Španělska). Přesto je nutné pozorně sledovat webový portál MZV, kde jsou uvedena aktuální doporučení a informace o vývoji situace nákazy COVID-19.          
V případě, že by se klient v době pobytu ocitl v karanténě a jeho pobyt by přesáhl dobu trvání pojištění, prodlužuje se doba trvání platnosti pojistné smlouvy na nezbytně nutnou dobu, až do 30 dní.

Oficiální vyjádření pojišťovny zde

 

UNIQA pojišťovna, a.s.

V případě vyhlášené karantény se sjednané pojištění se automaticky prodlužuje do doby návratu.

Oficiální vyjádření pojišťovny zde

 

Pojišťovna VZP, a.s.

  1. 3. 2020 – Aktualizace 24. 3. 2020 Z důvodu zvýšeného počtu dotazů klientů v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve světě, vydává Pojišťovna VZP, a.s., následující prohlášení.

1. Pojišťovna VZP, a.s. doporučuje svým klientům bedlivě sledovat před nástupem na cestu stránky Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html , kde jsou vyhlášena, mimo jiné, i aktuální doporučení a informace o vývoji v souvislosti s nákazou COVID-19 (Koronavirus). Pokud budete i přes varování/nedoporučení MZV cestovat do oblastí označených jako nevhodných k cestování, nebude Pojišťovna VZP a.s. případnou léčbu tímto onemocněním hradit.

V případě ostatních států a oblastí, kterých se toto varování netýká, je případná nákaza nemocí

COVID-19 hrazena dle pojistných podmínek pro Cestovní pojištění, v případě vyhlášení karantény

v těchto oblastech se Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).

2. Pojišťovna VZP, a.s. prohlašuje, že u smluv cestovního pojištění uzavřených do 24.3.2020 včetně, kde je sjednáno pojištění stornovacích poplatků, a to v době před vyhlášením doporučení MZV do dané oblasti necestovat, uzná storno cesty z důvodu obavy z nákazy COVID-19 nad rámec pojistných podmínek, a to za předpokladu, že toto doporučení bude platné 7 anebo méně dnů před plánovaným konáním cesty. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události. Toto se netýká případů storna z důvodů uvedených v bodě 4 tohoto prohlášení (tzn. je-li v době storna nebo na dobu plánované cesty vyhlášen zákaz vycestování nebo přicestování).

Na smlouvy uzavřené po 24.3.2020 se vztahují standardní pojistné podmínky, kdy obava z nákazy není předmětem pojištění. Onemocnění (včetně COVID -19) vzniklá v době pojištění jsou předmětem

pojištění stornovacích poplatků.

3. V případě, že pojištěný bude umístěn do karantény v ČR (nutno doložit lékařskou či obdobnou zprávou) a nebude moci na cestu nastoupit a má sjednáno pojištění stornovacích poplatků do 24.3.2020 včetně, Pojišťovna VZP, a.s. uzná storno cesty nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50% z částky , která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.

4. Bod číslo 3 se netýká zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů, zákazu vycestování - např. z ČR či přicestování – např. zákaz vstupu do Itálie, USA či na Slovensko ).

5. V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost podle bodu 2 tohoto prohlášení. V takovém případě se pojištěný se svým nárokem obrátí na poskytovatele služby.

6. V případě neuskutečnění cesty má pojištěný nárok na vrácení plné částky uhrazeného pojistného. V případě předčasného návratu je možné zažádat o vrácení nevyčerpaného pojistného, a to za podmínky, že z pojistné smlouvy nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění.

7. V případě, že je pojištění stornovacích poplatků sjednáno do země, na kterou se v době sjednání pojištění vztahuje varování MZV před cestami, nelze uplatnit pojištění storna dle bodu 2 tohoto prohlášení.

8. V případě, že pojištěný odcestuje do oblasti, na kterou se vztahuje varování MZV před cestami, cestovní pojištění kryje onemocnění či úraz podle podmínek pro cestovní pojištění vyjma případu nákazy COVID-19. Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek pouze v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody, právní důvody , povolání, apod.)

9. V případě smluv cestovního pojištění, jejichž platnost končí a stávající klient chce zůstat v zahraničí, je možné uzavřít cestovní pojištění na další období, avšak pokud se pojištěný nachází v oblasti, kam MZV nedoporučuje cestovat, nevztahuje se pojištění na nákazu onemocněním COVID-19.

Netýká se zájemců o pojištění, kteří byli dosud pojištěni u jiného pojistitele.

10. Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou) , je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.

11. Umístění pojištěné osoby do karantény není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě sjednaného balíčku Optimal či Elite bude nad rámec pojistných podmínek vyplaceno pojistné plnění z rizika léčebných výloh podle sjednaného limitu 200 Kč, 300 Kč nebo 500 Kč za každý den karantény, a to v max. délce 30 dní. Pojistné plnění je vyplaceno do max. výše sjednaného pojistného limitu léčebných výloh. A navíc v případě sjednaného balíčku Elite náleží pojištěnému pojistné plnění také z rizika pojištění pro případ hospitalizace. Tento bod se týká smluv cestovního pojištění uzavřených do 24.3.2020 včetně.

12. Body 1, 8 a 10 tohoto prohlášení platí i pro pojištění léčebných výloh v schengenském prostoru, které je sjednáno v rámci zdravotního pojištění cizinců.

 

Oficiální vyjádření pojišťovny zde