Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID-19 - LIKVIDACE ŠKOD

Informace o dostupnosti a opatření v rámci likvidace škod na straně pojistitelů.

Pojistitelé a jejich dostupnost služeb funguje bez zásadních změn a především bez dopadu na makléře či klienta. Prohlídky menších škod se snaží řešit digitálně a případně se doptávají telefonicky na další podrobnosti a snaží se dořešit škodu co nejdříve bez účasti technika na místě. Pokud je nutná fyzická účast na prohlídce, tak se domlouvají s klienty individuálně, zda přesunout, nebo je nutné provést a jak. Všichni jsou vybaveni a připraveni v případě nutnosti prohlídku provést, takže není problém.

 

Stejně jako u nás, tak i u pojistitelů, ale i externích likvidačních firem probíhají určitá opatření. Drtivá většina pracovníků pracuje na home office s dostupností na provozní systém a tedy bez omezení dostupnosti. Mají proškolené své zaměstnance o prevenci proti šíření nákazy při prohlídkách. V rámci opatření jsou samozřejmě zrušené akce typu školení apod., ale co se týče dostupnosti služeb, tak ta zůstává zachována a dle skutečnosti z aktuálních dní je na velmi dobré úrovni.

 

Konkrétně bylo osloveno vedení těchto pojistitelů. U těch neuvedených bude obdobné, ale pokud narazíte na jiný stav či jakýkoliv problém, prosím hned o informaci na můj e-mail či telefon:

Generali Česká pojišťovna a.s.

Prohlídky menších škod místo prohlídky nahrazují doložením fotek a podkladů klientem, případně probrání poškození po telefonu. Snaha dělat více věcí digitálně, ale jinak fungují „normálně“. Likvidátoři všichni na home office, ale jsou naprosto stejně dostupní, jako v kancelářích a systém se takto osvědčil. 

  • Pro hlášení pojistných událostí prosím využívejte primárně naše webové stránky a telefonickou komunikaci.

Zpracování dokumentů a komunikace je plně kapacitně zabezpečena.

S ohledem na závazná nařízení vlády ČR s účinností do odvolání nebudou k dispozici naše statická prohlídková místa v na pobočkách a obchodních místech. Část prohlídek bude řešena bez osobního kontaktu – postup bude vždy individuálně koordinován s naším pracovníkem.

  • Novou digitální službou pro klienta a partnery je použití Chat-Bota k dokumentaci škod a jejich komfortní odeslání do pojišťovny:

CHAT-BOT LEO pro rychlé přikládání dokladů od klienta

  • Aplikaceslouží k rychlému přiložení požadovaných dokladů od klienta prostřednictvím chytrého telefonu. Každý klient, kterému bude ze spisu odeslána SMS/e-mail  s odkazem na chat-bota, obdrží unikátní link, přes který se do aplikace dostane, a po odeslání dokumentů jsou tyto přiloženy přímo do spisu likvidátora.

 

Global Expert (prohlídky pro Kooperativu a ČPP)

Zatím jedou naprosto normálně, jen umožní u menších škod vyfocení PU klientem a zaslání fotodokumentace. Ostatní beze změn a jsou připraveni prohlížet dle potřeb a požadavků klientů.

Kooperativa pojišťovna, a.s.

Téměř většina lidí je na home office, ale dostupnost likvidace naprosto bez omezení. Prohlídky dle možností řešeny digitálně, ale jsou připraveni přijet kamkoliv.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Omezení kontaktu s klientem, ale jinak v procesu likvidace bez omezení a to včetně například i prohlídek při vstupu do pojištění. Likvidátoři pracují na home office, ale v celkově jsou dostupní v běžném počtu, jako před touto situací.

Allianz pojišťovna, a.s.

Prohlídky se snaží také dělat vzdáleně přes foto, u fyzické prohlídky ověřují u klienta případně návrat z ciziny v posledních 14 dnech, případně odkládají. Na autech mají již cca 60% dělat vzdáleně, tam kde je nutná prohlídka, tak normálně jedou. Všichni jsou na home office, dostupní a připojení do systému, v tomto směru bez omezení.

 

UNIQA 

Hlášení a prohlídky škod
K nahlášení škody lze využít on-line hlášení na webu www.uniqa.cz. Případně lze k tomu účelu kontaktovat i naše
call centrum na telefonu 488 125 125 (8 až 16 h ve všední dny). Pokyny, jak postupovat při zasílání dokumentace,
obdrží každý klient v registračním e-mailu ke škodě od UNIQA, včetně užitečných prokliků a kontaktů.

Veškeré podklady ke škodám lze poslat on-line nebo e-mailem.
Pro on-line nahlášení slouží link https://rychleskody.uniqa.cz/iRSU/public/searchInfo.xhtml


E-mailová hlášení lze adresovat podle druhu škody na tyto adresy:
likvidace.vozidla@uniqa.cz (pojištění aut)
likvidace.osoby@uniqa.cz (životní, zdravotní, úrazové, cestovní pojištění)
likvidace.majetek@uniqa.cz (pojištění domů a domácností, firem a průmyslu)
Alternativně lze dokumentaci ke škodě poslat i poštou na adresu: UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6
(s číslem škody).

Fyzické prohlídky škod jsou v zájmu minimalizace osobních kontaktů až do odvolání v omezeném režimu:
u běžných škod požaduje UNIQA zaslat podrobnou fotodokumentaci od zákazníka. Je-li prohlídka nutná, děje
se tak až po dohodě s klientem, zda je to urgentní či je možné počkat. Pokud je to naléhavé, technik UNIQA je
v telefonickém spojení s klientem, vyžádá si navíc potřebné detailní fotografie, případně se vypraví na fyzickou
prohlídku na dohodnuté místo, aniž by ale byla požadována přítomnost zákazníka. Vše vyřizují telefonicky.

 

Komerční pojišťovna, a.s.

Při likvidaci pojistných událostí akceptujeme e-mailovou komunikaci. Dokumenty zasílejte na adresu kbib@komercpoj.cz.

Zpracování pojistných událostí
1. Pojistnou událost nám může klient oznámit e-mailem.
2. Dokumenty pro oznámení pojistné události jsou dostupné na našem webu www.kb-pojistovna.cz.
3. Kopii vyplněné a podepsané hlášenky zašle klient (nebo Vy) na adresu kbib@komercpoj.cz nebo přímo k nám na Obchodní službu.
4. V případě úmrtí je nutné dodat originály dokumentů. Bez nich nevyplatíme pojistné plnění obmyšlené osobě.
V případě, že nám budou chybět dokumenty a informace pro dokončení šetření pojistné události, vždy si dokumenty nebo jejich originály vyžádáme přímo u klienta.

 

 

ČSOB Pojišťovna, a.s.

Klientům jsme od 18.3. do naší Klientské zóny doplnili možnost i manuál doporučující pořízení vlastní fotodokumentace.

Mobilní technici zajišťují prohlídku v režimu asistovaného samofocení klientem dle instrukcí technika, které klientům nabízíme od 17. 3. Na postupu se s klientem (makléřem) vždy dohodneme při našem prvním telefonickém kontaktu. V případech, kdy klient trvá na osobní prohlídce a není v karanténě, tuto provedeme, pokud to není z důvodu karantény možné, nabídneme její odložení.

Zároveň jsme přistoupili k dočasnému navýšení limitů pro samoprohlídky v našich smluvních servisech, které jsme o tom informovali. V podnikatelských rizicích pro nás fungují loss adjusteři ve standardním režimu.

Platí, že v rámci bezpečnosti klientů i našich pracovníků omezujeme ve všech úkonech osobní kontakt na nezbytné minimum. Výše uvedené dosud pokrývá (až na výjimky v řádu jednotek) veškeré požadavky klientů.