Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

COVID-19 - POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ/ZASÍLATELŮ

Aktuální doporučení pro dopravce a zasílatele.

Pro bližší informace se obracejte na vašeho správce pojištění.

2.4.2020

 

Reagujeme na dotazy z řad dopravců a zasílatelů (režim odpovědnosti z přepravních a zasílatelských smluv) tím, že jsme požádali o komentář pojišťovny, který objasňuje aktuální „nepřehledné“ situace vznikající ze smluvních vztahů v přepravě a zasílatelství:

1) nároky finanční povahy vznesené reklamanty (poškozenými) vůči dopravci/zasílateli v souvislosti s opožděným dodáním, jehož příčinou je opatření v rámci vládou vyhlášeného „nouzového stavu“

(pozn. zasílatel ve smluvním vztahu jedná v rozsahu Všeobecných zasílatelských podmínek  SSL CZ, v platném znění)

2) nároky finanční povahy vůči dopravci/zasílateli, které souvisí se zadržením/karanténou  carga (kontejnerů) v přístavu/letišti jak ze strany dopravců (rejdařů), tak ze strany příkazců (vlastníci zboží odmítají tyto náklady nést na svůj vrub a požadují právě tyto vícenáklady po dopravci/zasílateli), např. vícenáklady v rámci demurrage, detention.

 

 

Generali Česká pojišťovna a.s.

 

1)

V každém jednotlivém případě se posuzuje:

  • zdali je dána odpovědnost dopravce či zasílatele (zdali se případně pojištěný nemůže odpovědnosti zprostit),
  • zdali je dána přímá příčinná souvislost mezi pozdním dodáním a tvrzenou škodou,  
  • způsob stanovení a doložení vzniklé škody,
  • zdali se na takovou odpovědnost za škodu vztahuje pojištění (např. jestli se nejedná o výlukovou okolnost „zásah státní či úřední moci“).

Každý případ však posuzujeme individuálně podle znění uzavřené pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek a tedy nelze sdělit jednotný postup.

 

2)

V každém jednotlivém případě se posuzuje odpovědnost dopravce nebo zasílatele za takovou škodu. Opět nelze sdělit obecně jednotný postup z důvodu odlišnosti jednotlivých případů a také různých rozsahů pojištění sjednaných pojistných smluv.

COLONNADE

současná omezení a opatření a s tím související nároky jsou níže uvedené nároky z odpovědnostního pojištění vyloučena. Všechno jsou to okolnosti, které spadají do liberačních důvodů dle právních předpisů. Dopravce ani zasílatel nemohou nést odpovědnost za finanční ztráty a vícenáklady v důsledku opatření státu nebo státních orgánů.

ALLIANZ

v souvislosti s odpovědností zasilatele se nechystáme ke změnám a škody nebo finanční vícenáklady  způsobené vyhlášením nouzového stavu nejsou předmětem krytí.  Navíc např. škody popisované v bodu 2 nejsou předmětem odpovědnosti zasilatele a neměly by být po zasilateli uplatňovány.

 

18.03.2020


V posledních dnech se množí dotazy na to, jak postupovat, když řidičům kamiónů není z hygienických (i logických) důvodů plošně umožněna přítomnost na nakládce. Preventivní opatření jsou nutná pro následné řešení některých škodních událostí, jako např. zjištění nesouladu v počtu počítatelných balení s údaji v průvodní dokumentaci, případně poškození zboží, ke kterému mohlo dojít pouze při nakládce.
Co se týká dopravců, je nutné, aby řidiči na nakládce čitelně zapisovali do nákladního listu CMR výhradu typu “Nebyl jsem připuštěn k nakládce”, případně “Nebylo mi umožněno se zúčastnit nakládky”. 
V případech výše uvedených škod pak budou pojistitelé přistupovat k řešení individuálně, nicméně existence této výhrady je pro případně prokázání nezavinění ze strany dopravce velmi důležité.
Pokud se týká zasílatelů, doporučujeme, aby svoje příkazce o této skutečnosti informovali a doporučovali jim, aby si případně zajistili jiné prokazatelné důkazy o stavu zboží při nakládce (např. pořízením fotodokumentace nebo kamerovým záznamem). 
Toto doporučení platí i pro dopravce, kteří přijímají objednávky přímo bez zapojení zasílatele, nebo postupují objednávky přepravy dalším dopravcům.