Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Dotační poradenství: plánované výzvy v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prostřednictvím OK GRANT s.r.o., naší dceřiné společnosti, která zajišťuje kompletní poradenství pro získání podpory v rámciOperačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), nabízíme spolufinancování investičních i neinvestičních výdajů, vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti firem zejména z oblasti zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb.
Klientům společnosti OK GROUP a.s. bude zpracován projekt za zvýhodněných podmínek!

 

V květnu letošního roku očekáváme vyhlášení níže uvedených výzev k předkládání projektů:

Školicí střediska (II. výzva)

Dotace určené pro:        malé a střední podniky

Výše dotace:                     500 tis. Kč až 5 mil. Kč

Míra podpory:                  až 50 % způsobilých výdajů

Dotace lze čerpat na:

výstavbu nových a rekonstrukci stávajících školicích center

vybavení školicích středisek

školicí programy, software a data

služby školitelů v případě školení vlastních zaměstnanců

 

Marketing (II. výzva)

Dotace určené pro:        malé a střední podniky

Výše dotace:                     200 tis. Kč až 5 mil. Kč

Míra podpory:                  až 50 % způsobilých výdajů

Dotace lze čerpat na:

pronájem, zřízení a provoz stánku

dopravu vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení

tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích

 

 

Od srpna 2016 budou otevřeny také tyto výzvy:

Technologie (IV. výzva)

Dotace určené pro:        začínající podniky s méně než 10 zaměstnanci a podnikatelskou historií max. 3 roky

Výše dotace:                     100 tis. Kč až 225 tis. Kč

Míra podpory:                  až 45 % způsobilých výdajů

Dotace lze čerpat na:

stroje, zařízení, technologie, hardware, software nezbytný pro řádný provoz strojů a zařízení

patentové licence

moderní ICT technologie, dotyková zařízení – tablety a software

 

 Inovace (III. výzva)

Dotace určené pro:        malé, střední a velké podniky

Výše dotace:                     1 mil. Kč až 100 mil. Kč (až 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti)

Míra podpory:                  až 45 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podnik

Dotace lze čerpat na:

technologie, hardware a sítě včetně souvisejícího software

práva k užívání duševního vlastnictví

certifikace produktů

výdaje na marketingovou inovaci

náklady na povinnou publicitu

 

Nemovitosti (II. výzva)

Dotace určené pro:        malé a střední podniky

Výše dotace:                     1 mil. Kč až 200 mil. Kč

Míra podpory:                  až 45 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku

Dotace lze čerpat na:

modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury

rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměnu na moderní podnikatelské objekty

investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb

 

 Úspory energie (II. výzva)

Dotace určené pro:        malé, střední a velké podniky

Výše dotace:                     500 tis. Kč až 250 mil. Kč

Míra podpory:                  až 50 % způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku

Dotace lze čerpat na:

modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu

zavádění a modernizace systémů měření a regulace

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku

využití odpadní energie ve výrobních procesech, atd.

 

Aplikace (II. výzva)

Dotace určené pro:        malé, střední podniky a velké podniky

Výše dotace:                     1 mil. Kč až 100 mil. Kč

Míra podpory:                  až 70 % způsobilých výdajů

Dotace lze čerpat na:

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, dodatečné režijní náklady, apod.)

 

 Potenciál (II. výzva)

Dotace určené pro:        malé, střední a velké podniky

Výše dotace:                     2 mil. Kč až 75 mil. Kč (až 150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech územích s vysokou mírou nezaměstnanosti)

Míra podpory:                  až 50 % způsobilých výdajů

Dotace lze čerpat na:

založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

nákup pozemků, budov, strojů a zařízení pro vybavení centra VaV

pořízení patentů, licencí a knowhow

osobní náklady na absolventy, služby poradců, expertů a studie (pouze MSP)

 

 

Aktuální informace nejen k plánovaným výzvám naleznete na webových stránkách společnosti OK GRANT, tj.www.okgrant.cz, příp. prosím kontaktujte projektové manažerky:

Ing. Kateřina Orinčáková

tel.: 725 040 053, 387 002 883

email: orincakova@agroteam.cz

Ing. Andrea Kubátová

tel.: 731 648 783, 387 002 880

email: kubatova@okgrant.cz

Ing. Marie Krejčová

tel.: 725 812 312

email: krejcova@okgrant.cz