Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Informace k odpovědnosti za škody způsobené splavením zeminy z polí při přívalových deštích

S ohledem na množící se dotazy k uvedené problematice sdělujeme, že se jedná se o škody posuzované jako škody z provozní činnosti, jejichž úprava je obsažena v ustanovení § 2924 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

„Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo.“

Obecně tedy platí, že se sice jedná o objektivní odpovědnost (odpovědnost za výsledek), ale požadavky kladené na provozovatele nemohou být přepjaté, musí odpovídat tomu, co se od jednajícího v daném oboru očekává jako opatrné jednání podle obecně dosažené zkušenosti.

Pokud zemědělský subjekt dodržel „Zásady správné zemědělské praxe“ dle vládního nařízení č. 242/2004 Sb., nejedná se o erozně ohrožené pozemky, na vysoce svažitých pozemcích (nad 12°) vyloučil pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice), agrotechnické práce a pojezdy technikou prováděl převážně po vrstevnicích  -  pak se své odpovědnosti zprostí, to znamená, že ho nelze činit odpovědným za vzniklé škody na majetku.

Makléřská společnost OK GROUP a.s. přesto doporučuje:

  1. Všechny vzniklé škody řádně zdokumentovat a to doporučit i poškozeným.
  2. Poškozeným vysvětlit, že se v tomto případě jednalo o vyšší moc a on vynaložil veškerou péči, aby ke škodě nedošlo, tudíž se domnívá, že není ze zákona za škodu odpovědný.
  3. Uplatněné nároky prostřednictvím makléřské společnosti nahlásit z opatrnosti pojišťovnám, stejně tak sporné a nejvíce poškozené subjekty.
  4. Do hlášení se ke své odpovědnosti jednoznačně nevyjadřovat, ať si pojišťovny provedou vlastní nezávislé šetření.