Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Konec lhůty pro hlášení škod

Všechny daňové poradce, pojištěné prostřednictvím Komory daňových poradců rámcovou pojistnou smlouvou, upozorňujeme, že se blíží konec lhůty pro hlášení škod uplatněných poškozenými v roce 2016. Poslední termín pro uplatnění resp. hlášení těchto nároků je 31. 3. 2017.

Dle ustanovení článku II. bod 8 u obou rámcových pojistných smluv (fyzické a právnické osoby) není pojistitel povinen plnit, jestliže pojištěný neuplatní písemně nárok na plnění vůči pojistiteli do tří kalendářních měsíců po skončení pojistného roku, ve kterém byl nárok na náhradu škody poprvé písemně uplatněn proti pojištěnému.


Kontaktními osobami za makléřskou společnost pro hlášení škod jsou:
Jakub Novák, telefon 731 540 911 a
Bc. Petra Urbanová, telefon 734 287 039
e-mail adresa: kdp@okgroup.cz