Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Nová tvář ve společnosti OK GROUP v úseku zemědělského pojištění

Nová tvář ve společnosti OK GROUP v úseku zemědělského pojištění

Josef Kříž pracuje v oblasti zemědělství již spoustu let. V pojišťovnictví začínal jako likvidátor pojištění plodin a od ledna letošního roku působí v naší společnosti jako ředitel likvidace škod zemědělského pojištění.

Jak dlouho působíte v oblasti zemědělského pojištění?

V oblasti zemědělského pojištění působím od roku 1994 do dnes, tedy již 24 let.

Co je pro Vás v oblasti zemědělského pojištění nejzajímavější?

Od roku 1982 jsem pracoval v zemědělské prvovýrobě jako agronom a jsem rád, že mne i z tohoto důvodu zemědělci berou jako jednoho ze svých. Prakticky od mých „pojišťováckých“ začátků se věnuji zemědělským škodám, a to včetně prohlídek a hodnocení výše poškození plodin. Pocházím z řepařské oblasti, kde se pěstuje i chmel a ovoce. Proto za nejzajímavější považuji pojištění speciálních plodin, mimo dvou výše zmiňovaných je to ještě vinná réva a zelenina. Určit škodu na těchto plodinách vyžaduje znalost agrotechniky pěstování.

Posoudit rozsah poškození plodin je stále věc citu a mnohaletých zkušeností. Rostlina je živý organizmus, který se i po poškození, například krupobitím, stále vyvíjí a je proto nutné i takto poškozenou plodinu dále sledovat, než můžeme stanovit konečné procento poškození. Proto se většinou výše škody stanoví až před sklizní.

Jaké jsou Vaše plány ve funkci ředitele likvidace zemědělského pojištění ve společnosti OK GROUP?

To není lehká otázka. OK GROUP je silná společnost s bezmála dvacetiletou působností na trhu. Věděl jsem, že vstupuji do „rozjetého vlaku“. Stal jsem se součástí firmy, která má zvuk a prestiž mezi pojišťovnami a je považována za jednoho z lídrů v oblasti zemědělského pojištění. Mým cílem je i nadále toto povědomí mezi zemědělci upevňovat a přispět k tomu, aby se společnost OK GROUP stala jedničkou mezi makléři, samozřejmě v oblasti, která je s mým profesním životem spojená, tedy v zemědělském pojištění.

Hrozí nám podle Vašeho názoru v tomto roce nějaká rizika, na která je potřeba se připravit víc než v předchozích letech?

Každý rok je zvláště v pojištění plodin jiný, a to je na naší práci to nejzajímavější. Nelze tedy říci, že letos budou škody způsobeny převážně krupobitím, nebo že přijdou povodně a záplavy, jaké pamatujeme z roku 1997 na Moravě a o pět let později v Čechách. My musíme být připraveni na všechno.

Lze vysledovat trendy, kdy například v posledních třech letech postihly zvláště ovocnáře, vinaře a zelináře jarní mrazy. Máme ale jistotu, že tak významné škody budou i letos? Nemáme! My jsme připraveni zajistit pojištění i na toto riziko.

V pojištění zvířat byl na konci devadesátých let velký strach z nemoci šílených krav (BSE). Dnes o tom není nikde zmínka. Přesto lze říci, že bychom měli být ve střehu. Např. i díky tomu, že letos tolikrát mediálně zmiňovaný prasečí mor, který nám aktuálně napadá černou zvěř, může mít potenciál rozšířit se i do komerčních chovů.