Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

OK GROUP pojistí profesionály nejen z hudební branže

OK GROUP pojistí profesionály nejen z hudební branže

Naše společnost OK GROUP a.s. spolupracuje s upisovateli Lloyd´s of London v pojištění fyzické neschopnosti pro profesionály z hudební ale i sportovní branže.

Nabídku životního pojištění z českého trhu jsme doplnili o řešení, které pochází z londýnského pojišťovacího trhu a je vhodné pro profesionály, kteří si chtějí pokrýt neschopnost generovat příjmy v případě dočasné nebo trvalé fyzické neschopnosti provozovat svoji profesionální činnost v důsledku úrazu anebo nemoci. V principu toto pojištění nehradí odškodnění přímé tělesné újmy, ale poskytuje náhradu za ušlý příjem, který byl způsoben pojistnou událostí, aby měl k dispozici peněžní prostředky pro běžný život a rodinné výdaje.

Zaměřili jsme se zejména na hudebníky, kteří při své kariéře mají nasmlouvané kontrakty a mohli by o část příjmů (nebo všechny) přijít, pokud by se jim stal úraz, který bude mít vliv na jejich „muzicírování“. Rozhodně je však takové pojistné krytí zajímavé i pro sportovní týmy (fotbal, hokej, basketbal) i jednotlivce (tenis).

Nastavení výše pojistného plnění se odvíjí od hodnoty kontraktů, kterými se zájemce o pojištění prokáže. Podařilo se nám uzavřít pojištění pro mladého pianistu, který sice ještě studuje a rozvíjí svoje hudební nadání, ale zároveň již stojí na počátku své profesionální dráhy a může se již pochlubit dílčími profesionálními kontrakty. Zprostředkovali jsme mu nadstandardní životní a úrazové pojištění se zahrnutím trvalé fyzické neschopnosti hrát na klavír v důsledku nemoci.

 

Autor: Karel Běhan, ředitel úseku mezinárodního pojištění a zajištění