Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisů