Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění klinických hodnocení a testů

Tento druh pojištění je nezbytnou součástí provádění klinických testů nebo klinických hodnocení léčivých přípravků.

Zákonná úprava ČR i EU stanovuje, že klinické hodnocení nebo testy lze zahájit až po uzavření řádného pojištění. Odpovědnost za splnění této zákonné povinnosti je na straně zadavatele klinického hodnocení či testů.

Pojištění kryje jednak pacienty na všechna rizika, která jim při účasti na klinických hodnoceních či klinických zkouškách hrozí. Pojištěni jsou rovněž zadavatelé a zkoušející lékaři pro případ jejich odpovědnosti za újmu, která by pacientům mohla vzniknout.

Pojištění lze sjednat i s pojišťovnou, která nemá sídlo na území ČR.

OK GROUP umí zprostředkovat toto pojištění ze zahraničí, přičemž se pojistné krytí řídí právním řádem dané země, ve které se budou hodnocení nebo testy provádět. Samozřejmostí jsou dokumenty v místním jazyce.