Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění majetku

Co je předmětem pojištění?

 • nemovité věci: budovy, stavby, bytové domy a ostatní nemovitosti včetně příslušenství staveb a stavebních součástí
 • movité věci: zařízení, stroje, drobný investiční majetek, elektronika, věci cizí, v užívání, převzaté, zásoby, peníze a cennosti, věci zvláštní umělecké hodnoty, věci zaměstnanců

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části či nákladu (FLEXA)

 • povodeň, záplava, zpětné vystoupání vody z kanalizace

 • vichřice, krupobití

 • sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení sněhových lavin

 • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

 • tíha sněhu nebo námrazy

 • zemětřesení

 • voda vytékající z vodovodních zařízení

 • přetlak nebo zamrzání

 • atmosférické srážky

 • nepřímý úder blesku

 • poškození nebo zničení vnějšího pláště budovy hlodavci, hmyzem, ptactvem

 • odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží

 • úmyslné poškození nebo úmyslné zničení věci, sprejerství