Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti D&O

Pro koho je určeno?

 • pro členy orgánů společnosti (člen představenstva, statutární ředitel, člen dozorčí rady, jednatel, prokurista apod.),  včetně dceřiných společností
 • pro zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu (§46, odst. 3 zákona o obchodních korporacích)
 • pro zaměstnance společnosti ve vedoucích a kontrolních funkcích
 • pro manžele, manželky pojištěné osoby uvedené výše
 • pro dědice nebo zákonné zástupce pojištěné osoby uvedené výše
 • pro vlivné osoby dle § 71 zákona o obchodních korporacích

Vzhledem k tomu, že povinnost nahradit újmu a ručení členů orgánů společnosti jsou neomezené a jejich rozhodnutí mohou mít značné negativní důsledky je toto pojištění pro členy orgánů společnosti či manažery společnosti nezbytné.

Co je předmětem pojištění?

Toto pojištění kryje finanční škody, které způsobí člen orgánu či manažer společnosti při výkonu příslušné funkce ve společnosti, a to v důsledku porušení povinnosti, nedbalostí, omylem, uvedením nesprávných údajů, opomenutím, špatným rozhodnutím apod.

Pojištěním jsou kryta tato rizika:

 • újma způsobená jinému (např. zákazníkovi, dodavateli, věřiteli) i samotné společnosti
 • újma způsobená majoritnímu akcionáři (vlastníkovi)
 • náklady právního zastupování
 • pokuty, penále
 • náklady na šetření
 • náklady na extradiční řízení
 • náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě
 • náklady na peněžitou záruku v soudním řízení
 • náklady na psychologickou pomoc
 • náklady v neodkladných případech
 • náklady na předcházení nároku
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku
 • náklady na obnovení dobré pověsti, očištění jména
 • náhrada ztráty za účast na soudním jednání
 • náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví
 • dodatečný limit pro nevýkonné členy orgánu společnosti
 • ručení pojištěných v rozsahu § 159 odst. 3 nového občanského zákoníku a § 68 zákona o obchodních korporacích
 • vydání prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku
 • dodatečná lhůta pro uplatnění nároku pro bývalé členy orgánů společnosti v neomezené délce
 • retroaktivní krytí pro porušení povinností před počátkem pojištění – od data založení společnosti

Příklady škod

 • uzavírání smluv a jednání za společnost
 • odběratelsko-dodavatelské vztahy
 • investiční rozhodnutí
 • úkony v bankovním styku
 • úkony v obchodním styku
 • majetkové úkony
 • změny základního kapitálu
 • neplatné ukončení pracovního poměru
 • změny struktury společnosti