Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění odpovědnosti municipalit

Pro koho je určeno?

 • Pro obce, města, městské části a obvody, kraje
 • Pro zařízení bez právní subjektivity – organizační složky měst, obcí, krajů (obecní policie, sbor dobrovolných hasičů)
 • Pro zařízení s právní subjektivitou:
  • příspěvkové organizace (domy s pečovatelskou službou, dětské domovy)
  • obecně prospěšné společnosti (sport, kultura …)
  • obchodní společnosti (technické služby, čističky vod)
  • školská zařízení (mateřská škola, základní škola, lidové školy umění)
 • Pro dobrovolné svazky obcí

Co je předmětem pojištění?

Povinnost krajů, měst nebo obcí nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vyplývající ze zákonů č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Města a obce jsou povinny nahradit škody či újmy na majetku či zdraví:

 • způsobenou provozováním podnikatelské činnosti
 • způsobenou vadným výrobkem nebo vadnou prací po předání
 • vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • čisté finanční škody
 • škody na cizích věcech převzatých nebo užívaných
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenského pojištění
 • nemajetková újma -  právo na ochranu osobnosti
 • vzniklou na věcech zaměstnanců
 • vzniklou na věcech a zdraví žáků
 • způsobenou obcí jako zřizovatelem městské policie, obecního hasičského sboru
 • způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným postupem ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.
 • způsobenou provozováním sportovních aktivit, sociálních služeb, kulturních aktivit apod.
 • dále je možné sjednat pojištění odpovědnosti starostů a členů zastupitelstva