Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Vzhledem ke změně praxe některých pojistitelů přinášíme shrnutí problematiky hlášení a likvidace pojistných událostí z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli.

Makléř zastupuje vždy pojištěného na základě plné moci. Z důvodu konfliktu zájmů nelze v rámci zprostředkovatelské činnosti zastupovat současně pojištěného (zaměstnance) i poškozeného (zaměstnavatele). Plná moc udělená klientem (pojištěným zaměstnancem) pojišťovacímu zprostředkovateli ho opravňuje pouze k pomoci při vyřizování nároků z pojistných smluv, nikoliv k právnímu jednání ohledně vzniku škody v zastoupení.

Pojistiteli nelze dle zákona odepřít přímý kontakt s klientem (pojištěným zaměstnancem). Dle § 45 zákona 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě respektive § 2862 NOZ je pojištěný povinen oznámit pojistiteli událost, vyjádřit se ke své povinnosti nahradit vzniklou škodu, k požadované náhradě a k její výši.