Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy

Pro koho je určeno?

Pro všechny zaměstnavatele s alespoň jedním zaměstnancem. Nevztahuje se na zaměstnavatele, kteří mají podle zákona postavení státního orgánu.

Na koho se vztahuje?

Zákonné pojištění se vztahuje na úrazy a nemoci z povolání, které utrpí zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru na základě:

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracovní činnosti
 • dohody o provedení práce

Podmínky pracovněprávního vztahu a uzavírání dohod upravuje zákoník práce.  Pojištění se nevztahuje na členy dozorčích rad, statutárních orgánů, jednatele, společníky, statutáry a to i přes to, že od 1. 1. 2012 je za tyto pracovníky odváděno sociální pojištění.

Rozsah pojištění

Zákonným pojištěním jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Právní úprava

Vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 125/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou upraveny podmínky a sazby pro odvod pojistného.

Jak pojištění sjednat?

 • pojištění je zákonné, neuzavírá se pojistná smlouva
 • pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně.

Kdo pojištění provozuje?

 • Česká pojišťovna a.s. - u České pojišťovny jsou pojištěni ti zaměstnavatelé, kteří měli toto pojištění sjednáno smluvně s Českou pojišťovnou do 31. 12. 1992, a dále jsou takto pojištěni zaměstnavatelé, na něž přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů. Více informací na níže uvedeném odkazu 
  https://www.ceskapojistovna.cz/p?pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele
 • Kooperativa pojišťovna a.s. - u Kooperativy pojišťovny jsou pojištěni všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance. Pojištěni u Kooperativy nejsou zaměstnavatelé, kteří měli pojištění sjednáno s Českou pojišťovnou k 31. 12. 1992 – viz výše. Podrobnosti na níže uvedeném odkazu 
  http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele