Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je šité na míru klientovi ve vazbě na jeho odběratele.

 

Pro koho je určeno?

 • pro všechny společnosti podnikající ve všech odvětvích, které poskytují služby nebo dodávají výrobky na fakturu

 

Jaká nebezpečí jsou pojištěna?

 • platební nevůle odběratele
 • platební neschopnost odběratele
 • politická rizika

 

Hlavní výhody pojištění pohledávek

 • minimalizace rizika nezaplacení vystavených faktur
 • preventivní předcházení možným škodám
 • získání cenných informací o bonitě Vašich odběratelů
 • vše si řídí daná firma sama, není nutná součinnost s odběratelem
 • přístup do online systémů na správu pojištění

 

Na čem závisí cena pojištění?

 • výška pojistitelného obratu
 • obor podnikání pojištěného
 • délka splatnosti faktur
 • struktura odběratelů
 • teritorium obchodování

 

Kdo umí na trhu pojistit pohledávky?

 • Atradius Crédito y Caución S. A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku
 • CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS úvěrová pojišťovna, a.s.
 • COFACE - COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR
 • Euler Hermes Europe SA, organizační složka