Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů

Podstatou pojištění profesionálních sportovců a sportovních týmů je neschopnost generovat příjem/ odměnu ze sportovní činnosti, a to buď trvale (tzv. „sportovní smrt“) a nebo krátkodobě.          

V principu toto pojištění nehradí odškodnění přímé tělesné újmy, ale poskytuje náhradu za ušlý příjem, který byl způsoben pojistnou událostí.

 

Pojištění se může týkat:

  • individuálního sportovce, přičemž primárním zájmem je náhrada příjmů v případě trvalého ukončení kariéry, náhrada dočasně ušlého příjmu
  • sportovního týmu, přičemž může dojít k dočasnému výpadku hráče a tým vyplácí smluvně dohodnutý plat i v případě, že hráč nehraje, anebo může dojít k trvalému ukončení kariéry a s tím je spojená náhrada tržní hodnoty hráče

Pojištěním lze pokrýt:

  • případ náhlého úmrtí spočívající v neočekávaného události, která přímo a nezávisle na okolnostech zapříčinila smrt pojištěného
  • případ trvalé kompletní fyzické neschopnosti někdy opět provádět sportovní činnost jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
  • případ dočasné kompletní fyzické neschopnosti vykonávat sportovní činnost během jednoho nepřerušeného období jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci
  • léčebné výlohy, repatriace (návrat do vlasti), přičemž jde o rozumné a nezbytné léčebné nebo chirurgické poplatky a náklady na nezbytnou repatriace jako výsledek úrazu/ublížení na zdraví nebo nemoci

Typy pojištění:

  • trvalé vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění
  • dočasné vyřazení z profesionální kariéry sportovce v důsledku úrazu nebo onemocnění