Postup v případě škody

V případě vzniku škodní události doporučujeme níže uvedené kroky.

Příklady nejčastějších škodních událostí: