Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění

Zaměstnavatel může při zavedení tzv. zaměstnaneckých benefitů – příspěvků na soukromé životní pojištění a/nebo doplňkové penzijní spoření – využít daňové úlevy. Daňové úlevy jsou svým způsobem vyjádření „myšlenky státu“, že bychom se neměli spoléhat v oblasti důchodů pouze na stát. Příspěvky na tyto produkty jsou pro zaměstnavatele

  • daňovým nákladem 

a na straně zaměstnance jsou

  • osvobozeny od placení daně z příjmu.

Příspěvky dále nevstupují do vyměřovacího základu,

  • neodvádí se z nich tedy důchodové, zdravotní a nemocenské pojištění (jak na straně zaměstnance, tak zaměstnavatele).

Příspěvky jsou pro společnost daňovým nákladem v plné výši (pokud jsou příspěvky ukotveny ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě). Osvobození od daně z příjmu a plateb důchodového, zdravotního pojištění a nemocenského pojištění se vztahuje max. na částku 30 000 Kč ročně (od 1.1.2017 max. 50 000 Kč ročně) na jednoho zaměstnance.