Speciální rizika

Pojištění speciálních rizik nabízí pojištěným rozšířenou pojistnou ochranu vůči negativním sociálním jevům, případně nadstavbu k běžně sjednávaným druhům pojištění.