Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Upozornění na konec lhůty pro hlášení škod – KDP

Všechny daňové poradce, pojištěné prostřednictvím Komory daňových poradců rámcovou pojistnou smlouvou, upozorňujeme, že se blíží konec lhůty pro hlášení škod uplatněných poškozenými v roce 2015. Poslední termín pro uplatnění resp. hlášení těchto nároků je 31. 3. 2016.

Dle ustanovení článku II. bod 8 u obou rámcových pojistných smluv (fyzické a právnické osoby) není pojistitel povinen plnit, jestliže pojištěný neuplatní písemně nárok na plnění vůči pojistiteli do tří kalendářních měsíců po skončení pojistného roku, ve kterém byl nárok na náhradu škody poprvé písemně uplatněn proti pojištěnému.

Kontaktní osobou za naši makléřskou společnost pro hlášení škod je Bc. Petra Urbanová, telefon 734 287 039, e-mail: kdp@okgroup.cz