Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Vyhněte se zklamání. Dejte si pozor na podpojištění!

Vyhněte se zklamání. Dejte si pozor na podpojištění!

Na serveru www.opojisteni.cz byl publikován článek našich kolegů Tomáše Rulce a Pavla Věžníka, ve kterém upozorňují na to, jak je důležité správně stanovit pojistnou částku. Nesprávně stanovená pojistná částka totiž může způsobit velké problémy a následně ještě větší zklamání klienta při výplatě pojistného plnění. Celý článek si můžete přečíst níže.

Každému uzavření, případně prolongaci pojistné smlouvy, ať už se jedná o navázání nového obchodního vztahu, tak při obnovách pojištění stávajících klientů, by měl předcházet důkladný audit aktuálních požadavků a potřeb klienta. Povinností pojišťovacího makléře by mělo být porovnání stávajících pojistných smluv se zjištěnými skutečnostmi a vytvoření návrhu na účelnou a efektivní pojistnou ochranu.

V rámci pojistné ochrany je vhodné se zaměřit nejen na pojištění odpovědnosti, ale zejména na pojištění kompletního majetku společnosti, tzn. mimo budov a staveb i věci movité, veškeré výrobní a technické vybavení, stroje a strojní zařízení, skladovaný majetek – zásoby, případně zvážit vhodnost pojištění přerušení provozu atd.

Ve většině případů je právě pojištění majetku základní ochranou proti neočekávaným událostem. V současné době si většina společností již uvědomuje, že zejména kvalitní pojistná ochrana majetku je může dostatečně ochránit před finančními důsledky poškození či zničení majetku.

Majetek podnikatelských subjektů nejčastěji ohrožují zejména živelní rizika, která dokáží zničit veškerý majetek společnosti v místě živelní události. Jedinou vhodnou možností je ochrana majetku formou pojištění. Základem kvalitního pojištění je dobře zvolený rozsah pojistných nebezpečí, správně zvolené limity pojistného plnění a v neposlední řadě správně stanovené pojistné částky.

A právě zde, u stanovení pojistné částky, se nejen v  oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů, často setkáváme s nepříjemnou skutečností, kterou je podpojištění. Nesprávně stanovená pojistná částka může způsobit velké problémy a následně ještě větší zklamání klienta při výplatě pojistného plnění.

S podpojištěním se nejčastěji setkáváme u pojištění budov, staveb, ale také velmi často i u pojištění výrobního a provozního zařízení, zásob a rovněž zejména u pojištění strojů a strojních zařízení. Realita je taková, že pojišťovna následně krátí pojistné plnění ve stejném poměru v jakém je majetek podpojištěn, tj. v poměru pojistné částky a hodnoty pojištěné věci.

Zde pro názornost uvedeme příklad podpojištění mobilního zemědělského stroje:

• pojistná částka, na kterou je zemědělský stroj pojištěn v pojistné smlouvě: 1 mil. Kč

• skutečná hodnota – nová cena zemědělského stroje: 2 mil. Kč

• podpojištění v tomto případě činí 50 %

Pojišťovna, v tomto modelovém případě, vypočítané pojistné plnění zkrátí o 50 %.

Na základě výše uvedeného doporučujme věnovat čas a pozornost správnému stanovení pojistné částky. U budov a staveb je vhodné posouzení, respektive stanovení pojistné částky odborníkem v oboru oceňování nemovitostí, který má zkušenosti se specifiky stanovení pojistné částky pro potřeby pojištění v souvislosti se stanovením nové hodnoty stavby. Hodnota stavby se zpravidla pro potřeby pojištění stanovuje v nové ceně.

Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné postavit stavbu stejného druhu, velikosti a kvality. Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat vypočtené pojistné hodnotě. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu.

U pojištění strojů a strojních zařízení je třeba věnovat pozornost cenám uváděným na fakturách, zejména do pojistné částky stroje nezapočítávat různé obchodní, sezónní či VIP slevy.

Velkým problémem se v poslední době jeví starší pojistné smlouvy. Dříve stanovené a neaktualizované pojistné částky už v mnoha případech dávno neodpovídají aktuální hodnotě pojištěného majetku. Majetek je tak v mnoha případech podpojištěn – pojistná smlouva je uzavřena na mnohem nižší hodnotu, než jakou má nemovitost, stroj či strojní zařízení v současnosti. Častým problémem je i to, že pojistné smlouvy nejsou pravidelně aktualizovány a klienti zapomínají doplnit a zvýšit pojistnou částku například po provedené rekonstrukci a přístavbě budovy, navýšení zásob či pořízení nových movitých věcí či strojních zařízení.

Pojišťovací makléř by tak měl být s klientem v pravidelném kontaktu, danou problematiku s klientem aktivně řešit a upozorňovat jej na možná rizika, či slabá místa. Tímto způsobem lze velmi efektivně eliminovat případné krácení pojistného plnění a zejména aktualizovat majetek zahrnutý do pojištění.