Zemědělské pojištění

Pojistný program zemědělského pojištění kryje škody způsobené na porostech a hospodářských zvířatech.