Sídlo společnosti

OK GROUP a.s.

Mánesova 3014/16

612 00 Brno

IČO: 255 61 804

okgroup@okgroup.cz